Hämmelsmarsch zu Munneref - 24 September 2023 - vun 9 bis 12.30 Auer

Hämmelsmarsch 196521 September 2023

Den Hämmelsmarsch ass e lëtzebuergesche Brauch. Et ass den Ëmzuch an de Lëtzebuerger Uertschafte vun de Museksgesellschaften, mat Hämmel, fir d'Kiermes anzelauden. Haut sinn d'Hämmel aus dëse Cortège sou gutt wéi verschwonnen. D'Volleksweis mam selwechten Numm gëtt allerdéngs dobäi nach ëmmer gespillt an d'Musek zitt vun Haus zu Haus a mécht eng Kollekt. 
Vun 20 € un spille mir d'Kiermeswalz.
Wann Dir  net doheem sidd, wa mir laanscht kommen, an eis awer ënnerstëtze wëllt, kënnt Dir dat mat engen Don mam Vermierk “Hämmelsmarsch” op  een vun eise Konten maachen.
 
D'Munnerefer Harmonie séet Iech Merci a wënscht Iech eng schéi Kiermes.
 
www.harmoniemondorf.lu
www.hmmlb100.lu
E-mail : hmmlb@harmoniemondorf.lu
 
BCEE: IBAN LU91 0019 8900 2003 3000
CCRA: IBAN LU48 0090 0000 2070 9705
CCP: IBAN LU71 1111 0204 2050 0000